Turco - Inglês - parça
[parcare] v. park
adj. sober, moderate, frugal
adj. frugal, sparing, economical
Turco - Francês - parça
morceau [le], bout [le], bribe [la], découpure [la], division [la], éclat [le], fraction [la], fragment [le], lambeau [le], parcelle [la], part [la], partie [la], pied [le], pièce [la], tronçon [le], segment [le], (toprak\arsa vb) lopin [le], (metin) pass
Turco - Alemão - parça
n. Anschnitt, Fluss, Fragment, Happen, Haupt, Part, Segment, Stück, Teil, Teilgebiet
Turco - Russo - parça
n. кусок (M), часть (F), частица (F), фрагмент (M), обрезок (M), обломок (M), обрывок (M), отрывок (M), обрубок (M), огрызок (M), компонент (M), лоскут (M), клок (M), клочок (M), долька (F), предмет (M), деталь (F)
adj. штучный, частичный, фрагментарный
Turco - Turco - parça
bir tümden ayrılan, ayrı sayılan ya da artakalan şey; sayı sıfatıyla "tane" anlamına gelir.
bir bütünden kopmak, kırılmak, yırtılmak vb yoluyla ayrılmış bölüm; bir yazın ya da müzik yapıtının bir bölümü.
birkaçı bir araya gelince bir bütünü oluşturan şeylerin her biri; (ad tamlamalarında) belirtilen durumunda kimi vakit aşağısama, değersizlik anlatır.
Title: parça Tradução, O que é parça, Significado de parça

Compartilhar esta página